Classificacions 1a edició (2014)

Premis Especials 

PREMI ERMITA DE LA CONSOLACIÓ:

 

JORDI GARCIA RUIZ (AC77-DINADAX)

 

PREMI AL PRIMER CORREDOR LOCAL:

 

RUBÉN NAVARRO PEREIRA 

 

PREMI A LA PRIMERA CORREDORA LOCAL:

 

EVA MASIP RIPOLL 

Recolzem:

Curses amigues: