top of page
Reglament

 

1- Tant la cursa com la caminada estan obertes a totes les persones majors de 18 anys que vulguin participar-hi i formalitzin la inscripció. Els menors d’edat hauran de presentar una autorització dels pares o representants legals el dia de la prova per poder participar. L’autorització es trobarà a la taula de recollida de dorsals. S’haurà de complimentar i firmar pels pares o representants legals i presentar-la abans de la sortida amb la recollida del dorsal.

2- El número màxim és de 135 participants en cada una de les dues modalitats.

3- La sortida serà a la plaça del Piró de Gratallops el diumenge 30 de setembre de 2018 a les 10:00h la cursa i a les 10:15h la caminada. El control d'arribada es tancarà a les 13:00h.

4- La cursa serà d’aproximadament uns 15 km i la caminada d’uns 9,5 km. Ambdós circuits estaran indicats amb cintes i marques a terra en forma de fletxes.

5- La caminada discorre principalment per camins de carro (95%) i la cursa per camins de carro (25%) i corriols (75%).

6- Ambdós recorreguts estaran oberts al trànsit de vehicles i persones. Tot i que en alguns punts hi haurà controls caldrà extremar les precaucions.

7- A la cursa hi haurà 3 avituallaments (2 líquids i sòlids + 1 líquid). A la caminada hi haurà 1 únic avituallament (líquid i sòlid).

8- Tots els participants hauran de dur el calçat adequat per a realitzar la cursa o la caminada.

 

9- Els participants estan obligats a portar el dorsal facilitat per l’organització. Aquest es portarà en un lloc visible a la part davantera durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.

10- Els participants confirmen tenir la preparació que requereixen les proves, gaudir de bona salut en general, sense cap lesió que pugui agreujar-se durant la seva participació. Si durant la prova, pateixen algun tipus de incidència que pugui perjudicar greument la seva salut o suposés un alt risc per la seva integritat física, ho informarà a l’organització, el més aviat possible.

11- L’organització recomana als participants fer-se una revisió mèdica i/o prova d’esforç a totes aquelles persones que no hagin corregut una prova de similars característiques anteriorment o portin un període perllongat de temps sense fer activitat física. A tal efecte, l’organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixin els participants durant la cursa/caminada i/o durant les hores posteriors a la finalització de les mateixes. 

12- L’organització està autoritzada a retirar qualsevol participant que manifesti un evident mal estat físic o que no compleixi les normes establertes.

13- Els participants han de ser conscient que aquest tipus d’esdeveniments, al desenvolupar-se en el medi natural, en llocs de difícil control i accés, porten implícit un risc complementari. Per això, accepten participar per iniciativa pròpia i assumint els riscs i conseqüències inherents de la seva participació.

14- Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització el participant serà desqualificat de la prova.

15- Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

16- Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari indicat serà motiu de desqualificació.

 

17- Els participants que decideixin retirar-se hauran de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada i passar per meta.

 

18- Llançar deixalles forà dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la prova serà motiu de desqualificació.

19- Per garantir la seguretat i cobertura dels participants, l'organització facilitarà l’obtenció d'una assegurança personal d'accidents a tots els participants en el moment de fer la inscripció.

20- Si per causa de força major, meteorològica o de qualsevol altre tipus d’impediment no es pogués celebrar ni la cursa ni la caminada, l’organització no retornarà els diners de la inscripció. Es mantindrà, però, l’entrega de la bossa amb obsequis i el sorteig de regals cedits pels col·laboradors.

21- Tota persona que s’inscriu accepta cedir els drets d’imatge i de dades segons la llei de protecció de dades i imatge així com l’acceptació de l’atenció mèdica en cas d’urgència.

22- El fet de formalitzar la inscripció i participar suposa l’acceptació de totes les normes, quedant els imprevistos a criteri de l’organització. El no compliment d’algun punt d’aquesta normativa pot significar l’exclusió del participant sense el retorn de la inscripció.

Recolzem:

Curses amigues:

bottom of page